Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Informační memorandum

Vážení klienti, v tomto informačním memorandu bychom Vám rádi poskytli podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů.  

Uvedené zpracování má za cíl co nejlepší vyhodnocení vašich potřeb s ohledem na snahu nabídnout Vám především nejnovější informace o stávajících i nových produktech a službách skupiny APLU a našich obchodních partnerů. Dalším z cílů je poskytnout Vám časově omezené nabídky, praktické informace, a to písemně nebo elektronicky. Nabídky se snažíme individualizovat na základě segmentace a profilování a díky tomu Vám nabízet jen relevantní nabídky produktů a služeb s přidanou hodnotou a nezahlcovat Vás nabídkami produktů, kterými třeba již disponujete nebo které neodpovídají Vašim potřebám.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.virtualniprohlidky.aplu.cz, v sídle či na pobočkách společnosti, či při jiné činnosti zaměstnanců nebo ostatních osob společnost zastupujících při její obchodní i vnitřně-správní činnosti, a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.

Vezměte, prosím, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webové stránky nakupujete či poptáváte služby provozovatelů webu, nebo ji pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání webové stránky ve vztahu ke zpracování osobních údajů a práva a povinnosti správce osobních údajů a subjektů údajů. Ochrana osobních údajů podle ZOOÚ i nařízení GDPR, na kterých jsou založena tyto pravidla, je poskytována pouze fyzickým osobám, nikoliv osobám právnickým.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým zákonem o zpracování osobních údajů.

Při naší činnosti přitom nutně dochází ke zpracování osobních údajů, proto věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost, a z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili následující dokument obsahující informace o tom, jak ke zpracování osobních údajů přistupujeme. V tomto dokumentu přitom naleznete odpovědi zejména na následující otázky:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Budeme rádi, pokud se s naším Informačním memorandem seznámíte. Pokud by Vám kterékoli jeho ustanovení nebylo dostatečně jasné, neváhejte se na nás obrátit.

Adresa pro doručování: Teslova 1129/2b, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Telefonní číslo: +420 770 620 620
Kontaktní e-mail:  privacy@aplu.cz

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Správci Vašich osobních údajů jsou pro účely plnění smlouvy, vyhotovení nabídky a marketingu, následující společnosti skupiny APLU v České republice.

 • APLU s.r.o., IČ 25861531, se sídlem Kpt. Jaroše 685/6, 737 01 Český Těšín, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 22818
 • APLU investment s.r.o., IČ 05551986, se sídlem Kpt. Jaroše 685/6, 737 01 Český Těšín, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 68030
 • APLU reality s.r.o., IČ 05552711, se sídlem Kpt. Jaroše 685/6, 737 01 Český Těšín, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 68036
 • APLU energy s.r.o., IČ 05552311, se sídlem Kpt. Jaroše 685/6, 737 01 Český Těšín, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 68034

(dále jen „APLU“)

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedené společnosti jsou správci osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji tak postupuje dle zákona a nařízení. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování můžete využít některý z těchto kontaktů:

Adresa pro doručování: Teslova 1129/2b, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Telefonní číslo: +420 770 620 620
Kontaktní e-mail:  privacy@aplu.cz

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pro účely plnění smlouvy, vyhotovení nabídky a marketingu zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají zjistit, jaká nabídka produktů a služeb je pro Vás vhodná a řešit Vaše potřeby.

 • Adresní (kontaktní) a identifikační údaje – údaje k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a umožňující kontakt s Vámi; jméno(a), příjmení, titul, rodné číslo (bylo-li přiděleno), pohlaví, datum narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost, u klienta – fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ, bylo-li přiděleno; dále kontaktní adresa, číslo telefonu – pevná linka, mobil, e-mailová adresa, cookies, IP adresa a jiné obdobné informace;
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací, fakturační či jiná adresa nebo Váš kontakt na sociálních sítích;
 • Sociodemografická data – statistické údaje typu pohlaví za účelem personalizace oslovení
 • Informace o využívání produktů a služeb skupiny APLU – například jaké produkty u nás máte, jaké produkty jste u nás měli sjednané, informace o využívání internetové klientské zóny, informace o vašich nastaveních apod., na základě těchto dat jsme schopni Vám doporučit vhodné produkty a služby;
 • Informace z interakcí s Vámi – například informace z e-mailu, chatu, sms;
 • Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče nebo z mobilních aplikací skupiny APLU, které jste si nainstalovali na svá mobilní zařízení,
 • Jiné údaje – k osobním údajům klientů jsou přiřazovány údaje týkající se sepsaných smluv a podobné podrobnosti ke smlouvám, které jsou potřebné pro následné poskytování služeb
 • Údaje o chování na webu – včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, a to se zaměřením zejména na služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, obsah, který vyplňujete do formulářů, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 • Údaje o chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme – zejména časy doručení a otevření zpráv, zda bylo kliknuto na odkaz uvedený ve zprávě, údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, např. IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a údaje získané ze souborů cookies atp.
   

3. Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodu získáváme přímo od Vás. Tyto osobní údaje uvádíte na klientské smlouvě, ve formulářích, případně pokud jste je uvedli na dalších dokumentech některé ze společností skupiny APLU nebo je můžeme odvozovat z jiných dat, která o Vás evidujeme. Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí apod. Osobní údaje mohou pocházet rovněž od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat.


Údaje, jakých osob zpracováváme?
 • naši zákazníci fyzické osoby včetně potenciálních a jejich zástupců,
 • pracovníci a zástupci našich zákazníků právnických osob včetně potenciálních,
 • skuteční majitelé našich zákazníků právnických osob,
 • naši dodavatelé fyzické osoby, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich dodavatelů právnických osob,
 • pracovníci a zástupci s námi spolupracujících firem, uchazeči o zaměstnání u nás,
 • naši zaměstnanci,
 • naši obchodní zástupci fyzické osoby, včetně potenciálních, případně jejich pracovníci,
 • pracovníci a zástupci našich obchodních zástupců právnických osob včetně potenciálních,
 • naši tipaři včetně potenciálních.

Souhlas a rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů:

a. z povahy našeho (i potenciálního) vztahu s Vámi vyplývá, že nejste povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout. Poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ve stanoveném rozsahu však zpravidla brání poskytování kvalitních služeb.

b. poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;

c. není dána povinnost poskytnout správci osobních údajů osobní údaje v rozsahu – elektronická adresa a telefonní číslo – (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne),

d. není povinnost poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb nebo souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení podle zvláštního právního předpisu, jejich poskytnutím však můžete získat některé výhody (např. výhodné nabídky v rámci produktových kampaní, vzdělávání atp.);

e. zpracování Vašich osobních údajů bude po uplynutí doby, na níž jste souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto Vašeho souhlasu (při zohlednění rozsahu Vašeho event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;

f. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty nebo budou Vámi doplněny, opraveny;

g. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů a dále třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluv o zpracování osobních údajů nebo jim obdobných za podmínek Zákona (zpracovateli jsou zejména obchodní zástupci činní pro správce osobních údajů); Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;

h. Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;

i. máte právo přístupu ke svým osobním údajům a na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;

j. máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

   1. požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou povinni neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li Vaše žádost shledána oprávněnou;

k. máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností, pokud správce osobních údajů nebo zpracovatel nevyhoví Vaší žádosti podle předchozího odstavce, můžete se na tento úřad obrátit i přímo.

4. Pro jaké účely jste souhlas udělil/a?

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ
Osobní údaje je nutné zpracovat:

a) pro případ, kdy je s vámi uzavírána smlouva – za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací.

Zákonným důvodem zpracování je tedy:

 1. splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 2. splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR),
 3. oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR), tj. zejména přímý marketing, kdy vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF, informování o aktuálních IT trendech a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.),
 4. udělení souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) např. pro případ zasílání obchodních sdělení, které nespadají do přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky zboží nebo služeb třetích osob.

b) pro případ zasílání obchodních sdělení za situace, že nejste zákazníky Společnosti, tj. neuzavřeli jste se Společností žádnou smlouvu, nebo pro případ, kdy jste se u Společnosti pouze registrovali, je zákonným důvodem zpracování udělení vašeho souhlasu (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti atp.

Souhlas jste udělil/a pro účely marketingu, který zahrnuje následující činnosti:

 • nabídku produktů a služeb skupiny APLU a našich obchodních partnerů. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou formulářů na webových stránkách společnosti, e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, prostřednictvím webové klientské zóny nebo mobilních aplikací společnosti APLU, písemnou formou či formou telefonického volání,
 • automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
 • předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi APLU,
 • výzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, abychom Vám mohli zasílat individuální nabídky produktů a služeb skupiny APLU a našich obchodních partnerů. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky produktů a služeb poskytovat.

c) pro případ, kdy pouze vznášíte dotaz, komentář, recenzi, je zákonným důvodem zpracování splnění (před)smluvní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Účely, ke kterým Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • účely plnění zákonných povinností společnosti vyplývajících ze zvláštních předpisů (zejm. zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu); jedná se o poskytování součinnosti orgánům stanoveným zákonem,
 • účely vnitřní potřeby; zejména ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů,
 • obchodní a marketingové účely, zejména nabízení obchodů a služeb vč. zasílání obchodních sdělení podle zvl. zákona, informování o nových produktech a službách, k tomuto informování používáme i tzv. přímý marketing, mají-li klienti o takové služby zájem, resp. neprojeví-li svůj nesouhlas.


d) Osobní údaje zaměstnanců zpracováváme za účelem:

 • naplnění pracovněprávního vztahu,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti,
 • plnění našich povinností vůči spolupracujícím institucím,
 • naší propagace (prezentace).


e) Osobní údaje našich obchodních zástupců a tipařů zpracováváme za účelem:

 • plnění našich povinností jako zastoupeného vůči našim obchodním zástupcům a tipařům,
 • naší propagace (prezentace),
 • plnění našich povinností vůči spolupracujícím firmám,
 • zapojení externího subjektu do našich kontrolních činností,
 • osobní údaje zpracováváme také za účelem provedení výběru nejvhodnějšího kandidáta, případně tvorby databáze neúspěšných kandidátů a jejich oslovení s nabídkou v budoucnosti.
NA ZÁKLADĚ, JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na základě alespoň jednoho právního důvodu (titulu). Pokud by tomu tak nebylo, nepostupovali bychom v souladu se zásadou zákonnosti jako jedné z nejdůležitějších zásad Nařízení GDPR.


Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě následujících právních titulů:
 • plnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje – v případě zpracování osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a jejich zástupců, skutečných majitelů našich zákazníků, obchodních zástupců a jejich pracovníků, tipařů, členů našich orgánů a některých dodavatelů a jejich pracovníků – jedná se např. o následující právní předpisy:
 • o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • o zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • o zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • o zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • o zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • o zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
 • o zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů,
 • o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • o prováděcí předpisy k těmto zákonům.
Jak používáme OÚ pro přímý marketing?
Přímý marketing prostřednictvím e-mailu

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery.

Přímý marketing prostřednictvím SMS zprávy

Pokud nám zadáte své telefonní číslo na jednom z našich webů, vnímáme oprávněný zájem o zaslání např. upozornění na konaný webinář, nebo na blížící se expiraci akční nabídky, a proto vám pošleme sms zprávu. Můžete se od nich kdykoliv odhlásit zasláním odpovědi na stejné číslo, ze kterého sms dorazila, s odpovědí „STOP“.


Přímý marketing prostřednictvím Facebook reklamy

Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.


Přímý marketing prostřednictvím Facebook messenger

Pokud kontaktujete na naši Facebook stránku prostřednictvím služby Messenger, vnímáme oprávněný zájem posílat vám zprávy s tématikou související s obsahem našich webů. Od zasílání zpráv se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit, stačí pokud odepíšete slovo „stop“ a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Cookies

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme se společností Google a Facebook. Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte.  Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Při návštěvě naší webové stránky o vás dále můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které nabídky jsou vám zobrazeny. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.).


Co jsou cookies?

Jsou to textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.


Jak se cookies používají?

Tento web využívá cookies. Některé z nich nám pomáhají sledovat, které části webu jsou nejnavštěvovanější. K tomu používáme nástroj od Google. Pokud Vám nevadí sledování návštěvnosti, ale nechcete být identifikováni, můžete vypnout unikátní identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Případně můžete níže na téže stránce nainstalovat opt-out rozšíření pro všechny weby (funkčnost tohoto řešení je plně v režii firmy Google).

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče a podrobné instrukce, jak vypnout nebo vymazat soubory cookies z nejběžnějších prohlížečů naleznete na uvedených adresách:

Mozilla Firefox®

Microsoft® Internet Explorer

Google Chrome™

Safari

5. Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

Naše společnosti se snaží klientům poskytnout nejvhodnější individualizované nabídky produktů a služeb a nezatěžovat Vás plošně obecnou nabídkou produktů. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje, na základě Vámi uděleného souhlasu profilujeme, k čemuž používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. V praxi to znamená, že ještě předtím, než Vám nabídneme produkt či službu, nejprve vyhodnotíme podle Vašich osobních údajů, jimiž jsou zejména adresa bydliště, pohlaví, věk a jiné, jaké byste mohli mít potřeby a dle toho Vám zasíláme individualizované nabídky produktů a služeb našich společností.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomáhá poznat blíže Vás, Vaše potřeby a odhadnout budoucí jednání a podle toho i přizpůsobit naše produkty a služby na míru.

6. Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu:

a) v případě uzavření smlouvy  

Souhlas jste udělil/a společnostem skupiny APLU, a to po dobu trvání smluvního vztahu alespoň s jednou ze společností skupiny APLU a po dobu následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu (v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), nebo do doby, než souhlas odvoláte. Pokud nejste a nestanete se klientem žádné ze společností skupiny APLU, bude Váš souhlas platit po dobu 10 let od jeho udělení nebo do doby, než souhlas odvoláte. Po uplynutí doby budou Vaše osobní údaje vymazány. To neplatí v případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas. Máte však kdykoli právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu

b) v případě udělení souhlasu

U investičních a finančních produktů je vzhledem k účelu (poskytování celoživotního finančního vzdělávání a plánování) Společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta po dobu třiceti let od jejich poskytnutí. Klient může kdykoliv požádat společnost o okamžité odstranění svých osobních údajů a společnost je povinna do třiceti pracovních dnů veškeré údaje ze své evidence odstranit.

c) v případě, kdy jste pouze vyplnili kontaktní formulář,

Nedošlo-li k následnému uzavření smlouvy, po dobu 3 let, jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti dalšímu zpracování.


2. Nesouhlas (námitku) se zpracováním vašich osobních údajů můžete zaslat Společnosti písemně na adresu Společnosti či e-mailem na adresu privacy@aplu.cz

7. Kdo jsou naši obchodní partneři?

V souhlasu jste vyjádřili souhlas i s nabízením produktů a předáním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři též dbají pravidel na ochranu osobních údajů a máme s nimi uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodními partnery jsou:

Broker Trust, a.s.
Moventum S.C.A.
Viktor Hostinský Investments, s.r.o.
EKKA-Gold s.r.o.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

8. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?

K vašim osobním údajům mají přístup /naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. V tomto případě osobní údaje pro Společnost mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby atp.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti
V současné době využíváme poskytovatele následujících platforem:

Poski.com s.r.o.
ActiveCampaign, CLL

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Pro zpracování údajů mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, jejichž úkolem je poskytovat služby společnostem skupiny APLU. Jedná se zejména o zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zvládnout vlastními silami, v tomto případě využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Například se může jednat o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro účely marketingu. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a tím jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

Jsou to následující poskytovatelé:
 • externí účetní,
 • spolupracující realitní makléři,
 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
 • Facebook, Google, Seznam.cz,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám, a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
 • dopravci,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.


Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.


Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, výjimkou je poskytnutí vašich údajů, ke kterému bychom byli povinni ze zákona.

9. Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro společnosti skupiny APLU v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Informace obsahují zejména: totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.


Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.


Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Informujte nás prosím, a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť i společnosti APLU mají povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování umožňovaly, nemáme;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.


Ale mějte prosím na paměti, že i když uplatníte právo na výmaz, neznamená to, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo si přejete osobní údaje blokovat.

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování. Na rozdíl od práva na výmaz, tyto osobní údaje budeme i nadále uchovávat, pouze je po omezenou dobu nebudeme zpracovávat. Stejně jako u práva na výmaz však i zde platí, že ke zpracování osobních údajů musí dojít, pokud nám takové zpracování ukládá zákon nebo náš oprávněný zájem.


Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme bez právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že by nám takové údaje byly z Vaší strany v budoucnu stejně poskytnuty);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v části Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, zda je Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost na Úřad pro Ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněna?

Jednotlivá práva můžete uplatnit, a to zavoláním na infolinku APLU +420 770 620 620 nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@aplu.cz,  nebo formou písemné žádosti zaslané na sídlo či korespondenční adresu společnosti.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od APLU?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás samozřejmě informovali.

10. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již odstávat žádné nabídky produktů a služeb skupiny APLU a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme.


Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?
 • Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.
 • Uveďte, komu odvolání podáváte. Můžete adresovat všem společnostem APLU nebo pokud chcete ponechat nabídky vybraných společností, uveďte pouze ty společnosti, které chcete či nechcete ponechat, aby Vás dále oslovovaly.
 • Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané nabídky, uveďte, prosím, jaké, abychom Vám mohli vyhovět.
 • Váš vlastnoruční podpis. Jakým způsobem mohu odvolání poslat? Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu lze poslat pouze v písemné podobě, a to proto, abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte, prosím, odvolání podepsat.
 • Písemným prohlášením zaslaným na sídlo nebo na korespondenční adresu společností APLU.